مدیر و کارشناس اداره کار بوشهر دستگیر شدند

یکی از مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر به همراه یکی از کارشناسان این مجموعه، توسط یکی از دستگاه‌های امنیتی دستگیر شدند.

به گزارش جنوب استان ، یکی از مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر به همراه یکی از کارشناسان این مجموعه، توسط یکی از دستگاه‌های امنیتی دستگیر شدند.

یک منبع آگاه با تایید این خبر، عمده تخلفات متهمان را در حوزه دریافت وجوه غیر قانونی عنوان کرد.

پرونده این افراد در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در حال رسیدگی است.