رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دختر ۱۷ ساله دشتستانی ناجی جان بیماران نیازمند به اهدا عضو شد

رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: دختر ۱۷ ساله دشتستانی جانی دوباره به بیماران نیازمند اهدا عضو بخشید.

به گزارش جنوب استان، علیرضا باقری در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: با رضایت و ایثار خانواده نوعدست آن مرحومه باعث شد سحرگاه امروز در بیمارستان شهید گنجی برازجان اعضای بیمار جهت نجات جان بیماران نیازمند به عضو به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز برای پیوند فرستاده شود.
رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: نازنین راهپیما که به دلیل تصادف دچار ضربه مغزی شده بود بعد از پنج روز بستری در بیمارستان شهید گنجی برازجان علیرغم تلاش پزشکان و پرستاران متاسفانه دچار مرگ مغزی شد.
وی از هشتاد و هفتمین اهدای عضو در این استان خبر داد و گفت: این اقدام هفتمین اهدا عضو در سال جاری در استان بوشهر است.