✍️عبدالله نجفی: رییس بسیج رسانه استان بوشهر

استخدام در عسلویه و آزمون در شیراز؟

سکوت در برابر ظلم به معنی مشارکت با ظالمان است ! آش آنقدر شور شده که سکوت در برابر این رفتارها، جفای به مردم است.

به گزارش جنوب استان، آزمون استخدامی پتروشیمی پردیس مستفر در عسلویه استان بوشهر قرار است جمعه این هفته در شیراز برگزار شود؛ جفایی بزرگ‌تر و خسرانی بیشتر از این به مردم شریف و مظلوم بوشهر را به یاد دارید؟

ائمه جمعه ، فرمانداران استان بوشهر ، استاندار بوشهر و نمایندگان مجلس سکوت در مقابل این ظلم و نادیده گرفتن حق بدیهی این مردم بزرگ جایز نیست.

به نظر می رسد برخی مدیران نفتی مستقر در استان، سر سوزنی برای سیاست‌های ریاست جمهور و دیگر مقامات کشور اهمیت قائل نیستند وگرنه اوضاع بهتر از اینها بود.

دولت اعتدال با ناعدالتی در تقسیم سهم جوانان استان به اتمام رسید و چند شهرستان استان فارس و هرمزگان را در کنار تنها چهار شهرستان جنوبی بوشهر بعنوان بومی تعریف شد تا تحقق ۵۰ درصد جذب بومی و حل مشکل اشتغال جوانان بومی استان بوشهر به این‌ ترتیب نصیب دیگر همسایگان شود.

حالا در تازه ترین اقدام، جوانان بوشهری را برای شرکت در آزمون به شیراز فرا می خوانند.

پیشنهاد می کنم مسئولان و نمایندگان مردم استان راه و روشی جدید و متحد در مقابل این رویکردهای آقایان نفتی در پیش گیرند تا دیگر شاهد این دست تصمیمات نابجا نباشیم.

آش آنقدر شور شده که سکوت در برابر این رفتارها، جفای به مردم است.