مدیرکل بوشهری دستگیر شد

امروز یکی از مدیران کل استان بوشهر توسط دستگاه‌های امنیتی بازداشت شد.

به گزارش جنوب استان، یک منبع آگاه : یکی از مدیران کل استان بوشهر توسط دستگاه‌های امنیتی بازداشت شده است.

وی افزود: اتهام این فرد تخلفات مالی و در ادامه بررسی پرونده‌های اقتصادی در قوه قضاییه است.

در روزهای گذشته نیز یکی از مدیران اداره تعاون استان به همراه کارشناس این مجموعه دستگیر شده بودند.

در راستای بررسی تخلفات پرونده‌های اقتصادی، از ابتدای امسال چندتن از مدیران دولتی و کارکنان شهرداری‌ها در استان بوشهر بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.