مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

توانایی به کارگیری یک هزار نفر نیروی متخصص در جنوب استان بوشهر

سخاوت اسدی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس: اجازه نمی دهم که یک آزمون پتروشیمی و به کارگیری نیرو در پارس جنوبی در خارج از استان بوشهر برگزار شود.

به گزارش جنوب استان، سخاوت اسدی: شانزده هزار هکتار در پارس شمالی داریم که هیچ مشکلی برای سرمایه گذاری، تخصیص اب برق و سایر زیرساخت ها نداریم، پس این که گفته می شود چون سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس زمین ندارد می خواهد سرمایه گذاری ها را به استان های مجاور ببرد را تکذیب می کنم.

هیچ گونه نشستی با نمایندگان استان فارس پیرامون اجرای طرح های زیرساختی و پتروشیمی در عسلویه و استان فارس نداشته ام و این موضوع سبب شده که با گله مندی یک سری از نمایندگان استان فارس و به خصوص جنوب فارس مواجه باشم.
همین امروز اگر یک هزار نفر دارای تخصص از بچه های استان بوشهر به ما مراجعه و به ما اطمینان دهند که می خواهند کار کنند برای آنها در بخش های پیمانی کار داریم و دریغ نمی کنیم. اگر نیروی کار متخصص و حرفه ای هم در استان نباشد آماده آموزش و به کارگیری آنها هستیم.
با بازرسی متعدد و سفت و سخت از کمپ های موجود در شرکت های مستقر در پارس جنوبی، سعی کرده ایم آنها را مجبور به استاندارسازی فضای زندگی کارگران کنیم. حتی به برخی از شرکت ها و پیمانکاران پیشنهاد داده ایم از کمپ ها و خوابگاه های این سازمان استفاده کنند.
اجازه نمی دهم که یک آزمون پتروشیمی و به کارگیری نیرو در پارس جنوبی در خارج از استان بوشهر برگزار شود. به شرکت پتروشیمی که روز گذشته آزمونش در استانی دیگر برگزار کرد تذکر کتبی داده شد و مقرر گردید مصاحبه آن در استان بوشهر و زیر نظر کارشناسان سازمان منطقه ویژه انرژی پارس برگزار شود.