ساعت کاری جدید ادارات بوشهر از امروز

ساعت کار دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر از امروز (روز یکشنبه مورخ ۲۸) آذرماه تغییر کرد.

به گزارش جنوب استان، ساعت کار دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر از امروز روز یکشنبه مورخ ۲۸ آذرماه تغییر کرد. این تصمیم با توجه به ضرورت مدیریت مصرف انرژی و همچنین تاکید ویژه وزارت نیرو بر کاهش مصرف برق و گاز در سازمان‌ها اتخاذ شده و بر اساس جدول اعلام شده این تغییرات در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش و ۴۵ دقیقه تا ۱۵ و ۳۵ دقیقه و روزهای پنج شنبه تعطیل است.
دستگاه‌های امدادی، عملیاتی، خدماتی، مراکز بهداشتی و درمانی، پاسگاه‌های نظامی و انتظامی و شعب بانک‌ها از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.