معاون آبزی پروری شیلات استان بوشهر

پیش بینی تولید ۲۵ هزار تن آبزیان از افزایش بهره وری

معاون آبزی پروری شیلات استان بوشهر از هدف گذاری تولید ۲۵ هزارتن آبزی در برنامه تحول کشاورزی تا سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش جنوب استان، صغری اشرف از تولید کنندگان آبزیان خواست برای تحقق اهداف شیلات در این برنامه به تدریج به تغییر در ساختار فنی مزارع خود اقدام کنند.

وی با اشاره به محدودیت اراضی ساحلی در توسعه آبزی پروری گفت: افزایش میزان تولید آبزیان در استان به علت محدودیت اراضی به افزایش بهره وری در مزارع پرورشی وابسته است و برای تحقق آن بایستی چاره اندیشی کرد.

اشرف پوشش استخر‌های خاکی را روشی موثر در افزایش تولید ذکر کرد و گفت: برخی از آمار‌ها حکایت از افزایش سطح تولید میگو تا ۲۵ تن در هکتار پس از پوشش کف استخر‌ها با روکش‌های معمول دارد که رقمی قابل توجه است.

وی کاهش طول دوره پرورش، استفاده بهینه از آب، حذف هزینه بازسازی و آماده سازی استخر، افزایش اکسیژن استخر، کاهش بیماری‌ها و رشد مناسب میگو را از جمله مزایای پوشش کف استخر دانست و افزود: با وجود هزینه زیادی که برای پوشش کف استخر به مزرعه داران تحمیل می‌شود، اما جبران این هزینه با صرفه اقتصادی قابل توجهی که دارد به سرعت قابل بازگشت است.

اشرف گفت: ورق‌های پوششی استخر‌های آبزی پروری به علت استفاده از مواد پلی اتیلن از کیفیت بالائی برخوردارند و بستگی به کیفیت ساخت تا ۵۰ سال نیز عمر مفید دارند و شرکت‌های تولید کننده نیز تا ۱۰ سال آن را ضمانت می‌کنند.