مدیرکل حفاظت محیط زیست بوشهر

محکومیت متخلف صید کوسه ماهیان

متخلف صید کوسه ماهیان در بوشهر به یک سال عدم فعالیت در صید آبزیان محکوم شد.

به گزارش جنوب استان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: بنابر حکم صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو بوشهر، حکم سبز یا حکم محیط زیستی توسط قاضی این شعبه (محمود علی دوست) صادر شد.

فرهاد قلی نژاد افزود: از این شکارچی متخلف ۲۶۴ قطعه کوسه به صورت غیرمجاز کشف و ضبط شد.

وی گفت: مطابق قانون این شکارچی متخلف باید به شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شد که به علت رویه حبس زدایی و صدور احکام سبز در مراجع قضایی، حکم وی به خودداری از هرگونه فعالیت در صنعت آبزیان به مدت یک سال تغییر پیدا کرد.

قلی نژاد افزود: باید از قضات و تصمیم گیران مراجع قضایی استان به علت همکاری و مشارکت در صدور احکام سبز قدردانی نماییم که همین صدور احکام سبز، می‌تواند به فرهنگ سازی محیط زیستی در سطح جامعه بسیار کمک کند.