رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوشهر

لزوم ساماندهی وضعیت زیست محیطی اسکله جفره

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوشهر گفت: اسکله جفره تنها اسکله نیمه تمام، ولی فعال شهر بوشهر است که برنامه زیست محیطی ندارد.

به گزارش جنوب استان،صادق پورسالم افزود: رهاسازی پسماند‌ها و عدم مدیریت اصولی آن درکنار تخلیه نخاله‌های شهری در محدوده این موج شکن، باعث ایجاد منظره نازیبا و کاملاً غیربهداشتی شده است.

وی بیان کرد: ضرورت دارد متولیان نسبت به ساماندهی محل اقدام کنند.

پورسالم با اشاره به کاربری این اسکله گفت: اسکله‌هایی که دارای کاربری صیادی هستند باید توسط تعاونی‌های صیادی و اداره شیلات مدیریت شوند و با توجه به این موضوع پیگیری‌های لازم در حال انجام است.