مدیرکل منابع انسانی ستاد وزارت نفت منصوب شد

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر نفت طی حکمی جواد یزدیان را به‌عنوان مدیرکل منابع انسانی ستاد وزارت نفت منصوب کرد.

در حکم علی‌مددی خطاب به یزدیان آمده است:

«با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی و پیرو حکم شماره م ت م س ا/۳۳۸۶۶۳ مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۰ بدینوسیله به‌عنوان «مدیرکل منابع انسانی ستاد» منصوب می‌گردید.

امیدوارم با توکل بر خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.»