فرمانده انتظامی استان بوشهر

بیش از یک میلیون متر مربع زمین از دست سودجویان در بوشهر در آمد

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: طی هفته گذشته ۱۲ پرونده زمین‌خواری در استان بوشهر تشکیل شد.

به گزارش جنوب استان سردار حیدر سوسنی فرمانده انتظامی استان گفت: در اجرای دومین مرحله طرح مقابله با زمین‌خواری ۱۲ پرونده هفته گذشته در پلیس امنیت اقتصادی استان تشکیل شد.

او افزود: در این طرح، یک میلیون و ۱۸۷ هزار متر مربع زمین منابع طبیعی و ۱۹ هزار و ۲۲۰ متر مربع زمین شهری به ارزش ۱۸۵ میلیارد تومان رفع تصرف شد.

به گفته فرمانده انتظامی استان بوشهر، پدیده زمین خواری از جمله جرایم رو به رشد در چند سال اخیر است که از جمله علت‌های آن توسعه شهری است.

سوسنی ادامه داد: مناظر طبیعی و همچنین قیمت بالای زمین به ویژه در مناطق ساحلی موجب شده است که عده‌ای از این فرصت سوء استفاده کنندو دست به تصرف زمین بزنند.

او افزود: تمرکز بر پرونده‌های زمین‌خواری را از مهم‌ترین اولویت‌های پلیس امنیت اقتصادی است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: پلیس با همکاری قوه قضائیه برای حقوق عمومی و رعایت مسائل زیست محیطی، با قاطعیت با متخلفان برخورد می‌کند.