سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر

نظارت ۶ تیم بازرسی برسهمیه آرد در بوشهر

چرخه سهمیه آرد در استان بوشهر از کارخانه تا نانوایی از سوی ۶ تیم بازرسی اداره کل غله این استان پایش و نظارت می‌شود.

به گزارش جنوب استان، در روز‌های اخیر موضوع کم شدن سهمیه آرد در استان بوشهر باعث شده بود تا ساعت کار برخی نانوایی‌ها کاهش یابد و حتی برخی به اجبار تعطیل شوند که در نتیجه شماری از مردم موفق به تهیه نان نمی‌شدند.

حالا تیم‌های بازرسی اداره کل غله استان تشکیل شده تا بر چرخه سهمیه آرد نظارت و از تخلفات جلوگیری کنند.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر در حاشیه آیین آغاز این طرح ۷ روزه گفت: در این طرح گشت‌های مشترکی با هماهنگی اداره کل صنعت، معدن و تجارت، فرمانداری، بهداشت، تعزیرات و نماینده غله خواهیم داشت.

جمال زارعی افزود: تیم‌های بازرسی موظف شده‌اند لیست‌های سفارش و ثبت شده را در ۳ کارخانه آرد بررسی و به سیستم‌های نظارتی گزارش دهند.

وی ادامه داد: همچنین شعبه ویژه‌ای با قاضی در تعزیرات حکومتی تشکیل شده است که بعد از پایان نظارت‌ها با متخلفان برخورد خواهد شد.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان، عنوان کرد: تیم‌های بازرسی همچنین بر کیفیت نان، استاندارد بودن دستگاه‌ها و آموزش نانوا‌ها نظارت می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ کمبود آردی در استان وجود ندارد، گفت: برای ۴۵ روز تا ۲ ماه آینده تامین آرد به اندازه کافی وجود دارد.