انتصاب

«حسن ملکی زاده» سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر شد

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی حسن ملکی زاده را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر منصوب کرد.

با حکم بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر حسن ملکی زاده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی بوشهر شد.

دکتر حسن ملکی زاده در کارنامه کاری خود مدیرکلی بیمه سلامت استان ، رئیس بسیج جامعه پزشکی استان ، رئیس نظام پزشکی شهرستان بوشهر و رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی استان بوشهر را دارد.

پیش از این دکتر سعید کشمیری از سال ۱۳۹۶ رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بود.

7555047_305.jpg (720×1280)