نماینده ولی فقیه

اقتصاد خط مقدم مقاومت ترکیبی است

آیت‌الله صفایی بوشهری گفت: مدیریت دنیا بر اساس اقتصاد است و به‌دلیل پیشرانی اقتصاد در تهاجم ترکیبی باید خط مقاومت نرم با پیشرانی اقتصاد مقاومتی ایجاد شود.

به گزارش جنوب استان، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در دیدار با دبیرشورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و مشاور رئیس‌جمهور گفت: تهاجم دشمن اکنون بر پایه اقتصاد است و باید در برابر این تهاجم ترکیبی، خط مقاومت ترکیبی با محوریت اقتصاد ایجاد کرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: اقتصاد ضلع مهم این مقاومت است که هم جنبه ملی در حوزه معیشت و زندگی مردم فراهم می‌کند و هم در جنبه فراملی مایه قدرت و رضایت است.

او با اشاره به این‌که در شرایط کنونی اقتصاد به مرحله حیاتی رسیده است، اضافه کرد: برنامه‌ریزی اقتصادی، تولید منابع اقتصادی دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری مطمئن و نگاه فراروز در کشور یک ضرورت است.

نماینده ولی فقیه در استان اضافه کرد: منطقه آزاد هم پنجره‌ای رو به حوزه فراملی و هم پنجره‌ای رو به حوزه رشد اقتصاد ملی است. این منطقه هم فرصت است و هم تهدید؛ فرصتی برای سرمایه‌گذاری و شکوفایی اقتصادی و تهدید از نظر ایجاد وابستگی‌های گوناگون کشور.

آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: اقتصاد کلان در مناطق آزاد بسیار مهم است که زیاد از آن استفاده‌ای نکرده‌ایم. از ویژگی‌های مناطق آزاد این است که در کنار ترانزیت اقتصاد می‌تواند در آمایش سرزمینی مناطق را بازطراحی کند و به پیشرفت برساند و به مرکزی برای تولید محصولات دانش‌بنیان تبدیل شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: استان بوشهر مرکز دانش‌بنیان کشور است که می‌تواند در جنوب کشور با تولید علم و فناوری جهانی، محصولات متناسب با نیاز جهان تولید کند.