خبر باور نکردنی و بسیار جانگداز

رییس روابط عمومی پتروشیمی نوری درگذشت

ساعتی پیش سید حسین موسوی، رییس روابط عمومی پتروشیمی نوری دارفانی را وداع گفت.

درگذشت دوست و همکار گرانقدرمان مرحوم سید حسین موسوی رییس روابط عمومی پتروشیمی نوری به آسانی قابل پذیرش نیست و همچون کابوسی که انسان تلاش دارد با بیدار شدن از وحشت مشاهده آن رهایی پیدا کند.
واقعا که دست تقدیر الهی در چیدن گلهای بهشتی روی زمین و بردن آنان به سوی خویش بسیار چیره دست است.
“جنوب استان”از خداوند قادر متعال برای آن عزیز سفر کرده رحمت واسعه الهی و برای همسر، فرزندان و بستگان گرامی آن برادر مرحوم صبر در مصیبت مسئلت نموده، همراه با خانواده بزرگ پتروشیمی نوری خود را در این مصیبت بزرگ شریک غم همکاران ارجمند آن شرکت می دانیم.
روحش شاد یادش گرامی