فرماندار کنگان:

مدیران دستگاه‌ها به حل مشکلات واحدهای اقتصادی کنگان کمک کنند

فرماندار شهرستان کنگان خواستار کمک به حل مشکلات واحدهای اقتصادی در شهرستان شد و افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی در شهرستان باید برای حل مشکلات وقت بیشتری بگذارند.

به گزارش جنوب استان،احمد غریبی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان کنگان خواستار کمک به حل مشکلات واحدهای اقتصادی در شهرستان شد و افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی در شهرستان باید برای حل مشکلات وقت بیشتری بگذارند.

فرماندار شهرستان کنگان ادامه داد: باید برای واحدهای فعال اقتصادی طرح تشویق بگذاریم و واحدهایی که از همه لحاظ خوب باشند تشویق شوند.

غریبی با اشاره به اینکه اعتماد مردم سرمایه اجتماعی عظیمی است افزود: اگر این سرمایه اجتماعی حفظ نشود قطعاً با مشکل مواجه خواهیم شد.