فرماندار کنگان:

مراکز توزیع اقلام اساسی در شهرستان کنگان افزایش یابد

فرماندار کنگان گفت: مراکز توزیع اقلام اساسی در سطح شهرستان کنگان افزایش یابد.

احمد غریبی پنج شنبه شب در جلسه تنظیم بازار شهرستان کنگان اظهار داشت: توزیع اقلام اساسی (روغن و برنج) در سطح شهرستان به نحوی صورت گیرد تا به دست اکثر مردم برسد و نظارت بر بازار باید دقیق صورت گیرد.

فرماندار کنگان با اشاره به گرانی برخی از انواع میوه در سوپر میوه‌ها، گفت: در این زمینه قطعاً بازرسان باید وارد عمل شده و این گرانی‌ها را کنترل کنند.

وی اضافه کرد: توزیع مکانیزه اقلام تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد.

غریبی ادامه داد: مراکز توزیع اقلام اساسی در سطح شهرستان افزایش یابد.

وی گفت: جهاد کشاورزی سهمیه مرغ شهرستان را برای همه فصول سال پیگیری کند.