ثبت رکورد تولید در شرکت سیمان دشتستان

مدیرعامل شرکت صنایع سیمان دشتستان گفت: این شرکت با تولید بیش از ۹۴ هزار تن کلینکر در یک ماه بالاترین رکورد تولید خود در یک سال گذشته را به ثبت رساند.

ایرج موسوی همچنین از ۱۰ برابری شدن سود صادرات این شرکت در سال جاری خبر داد. وی اظهار داشت: این شرکت در سه‌ماهه نخست سال مالی جاری موفق به ثبت رکورد‌های بسیاری در حوزه‌های تولید، صادرات و سودآوری شده است. مدیرعامل شرکت صنایع سیمان دشتستان افزود: با تولید ۹۴ هزار و ۲۰۰ تن کلینکر در بازه یک‌ماهه بالاترین رکورد تولید خود در یک سال گذشته را به ثبت رسانده همچنین رکورد فروش سیمان را در طی مدت یک ماه، با فروش بیش از ۹۳ هزار تن جابه‌جا کرد. موسوی عنوان کرد: با ثبت بیشترین میزان تولید و فروش، سیمان دشتستان در سودآوری نیز با ۲۷ میلیارد تومان سود در یک ماه، بالاترین میزان سود ماهیانه تاریخ شرکت به ثبت رسید؛ در سه‌ماهه اول سال مالی نیز این شرکت با ثبت سود ۴۷۳ میلیارد ریالی بیشترین مقدار سود را کسب کرده که این عدد در سه ماه نخست سال مالی گذشته ۴۳ میلیارد ریال بوده که افزایش ۱۰ برابری را نشان می‌دهد. وی با بیان اینکه در زمینه صادرات نیز سیمان دشتستان موفقیت‌های چشمگیری داشته گفت: افزایش نسبت صادرات به تولید از ۱۸ درصد در مدت مشابه سال قبل به ۶۲ درصد در سه ‌ماهه اول سال مالی رسیده و جایگزینی صادرات کلینکر با سیمان با ارزش‌افزوده بالاتر و در نتیجه سود و ارزآوری بیشتر برای شرکت، از دیگر نکات قابل‌توجه در عملکرد صادراتی سیمان دشتستان است.