فرماندار شهرستان کنگان:

کنگان نیازمند افزایش داروخانه‌های شبانه روزی است

فرماندار شهرستان کنگان گفت: این شهر نیازمند افزایش تعداد داروخانه‌های شبانه روزی به منظور بهبود خدمات دهی به مردم است.

احمد غریبی: در سطح شهر کنگان داروخانه‌های متعددی استانداردهای لازم را برای شبانه روزی شدن دارند و به طور جدی پیگیر هستیم تا مجوز یک داروخانه شبانه روزی دیگر را در شهر کنگان اخذ کنیم.

فرماندار کنگان ادامه داد: با توجه به درخواست شبانه روزی شدن یک داروخانه دیگر در شهر کنگان به عنوان مطالبه مردمی مطرح شد، امکان تحقق این مطالبه فراهم شد.

وی گفت: افزایش داروخانه شبانه روزی با اشاره به نیاز شهرستان موافقت خواهد شد و یک داروخانه به صورت موقت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به مردم شریف خواهد بود.

غریبی افزود: تا زمان انجام تشریفات اداری داروخانه دوم به صورت شبانه روزی، مقرر شد در روزهای تعطیل تا ساعت ۲۴ نسبت به ارائه خدمات به شهروندان اقدام کند.