مرد ۴۰ ساله در شیراز خود و اعضای خانواده اش را کشت

شیراز - مردی ۴۰ ساله در شیراز خودش، همسر و فرزندانش را کشت.

یک منبع اگاه : مرد ۴۰ ساله در شیراز یک دختر حدود ۱۹ ساله و دوقلوهای دختر ۱۱ ساله خود را با آب میوه آغشته به سم کشت.

این مرد پس از مرگ دخترانش، با ضربات چاقو همسر۳۹ ساله و خودش را نیز کشت.

این منبع آگاه ادامه داد: علت اصلی اقدام این مرد مشکلات مالی بوده است.