استخدامی

دفترچه آزمون استخدامی پتروشیمی جم منتشر شد+لیست مشاغل

این پتروشیمی در نظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز خود را از بین فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد و از طریق آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و رفتاری و معاینات طب صنعتی مطابق با مقررات شرکت از طریق شرکت تامین نیروی انسانی و در قالب قرارداد قانون کار جذب کند.

پتروشیمی جم اعلام کرد: این پتروشیمی در نظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز خود را از بین فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد و از طریق آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و رفتاری و معاینات طب صنعتی مطابق با مقررات شرکت از طریق شرکت تامین نیروی انسانی و در قالب قرارداد قانون کار جذب کند.

دانلود دفترچه آزمون

آگهی جذب نیرو در مشاغل تخصصی

برنامه زمان بندی
از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ لغایت ساعت ۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲  ثبت نام در سامانه الکترونیکی و اخذ کد رهگیری
تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶  مراجعه به وب سایت و دریافت کارت ورود به جلسه و برگه راهنمای آزمون
تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸  برگزاری آزمون

سایر مراحل بعدی و تشریفات اداری مرتبط متعاقباً اعلام خواهد شد.

لینک ثبت نام