استانداری بوشهر

سرپرست روابط عمومی استانداری بوشهر منصوب شد

عقیل خرم آبادی به عنوان سرپرست روابط عمومی استانداری بوشهر منصوب شد.

عقیل خرم آبادی به عنوان سرپرست روابط عمومی استانداری بوشهر منصوب شد.

پیش از این اسماعیل کاظمی به عنوان مدیر روابط عمومی استانداری مشغول به خدمت بود