رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر

شورای راهبردی منطقه انرژی پارس به تعهدات خود عمل نکرده است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر گفت: براساس مصوبه سفر رئیس جمهور به استان، شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تعهد ۱۰۰ میلیارد تومانی دارد که باید ۸۵ میلیارد تومان آن را تا پایان سال پرداخت کند اما تاکنون هیچگونه اقدامی صورت نگرفته است.

علی درویشی صبح امروز در نشست با خبرنگاران با اشاره به سفر رئیس جمهور در ۱۶ مهر ماه امسال به استان بوشهر اظهار کرد: این سفر ۹۳ مصوبه داشت که برای اجرا و تکمیل طرح‌های عمرانی با اعتباری بالغ بر ۴۹۵۰ میلیارد تومان تصویب شد.

وی ادامه داد: در این سفر همچنین ۳۲۱۵ میلیارد تومان تسهیلات ریالی و ۹۲۰ میلیون دلار تسهیلات ارزی به استان بوشهر برای اجرای طرح‌های مختلف مصوب شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر تصریح کرد: ۸۵۱ میلیارد تومان در چهار مرحله از تعهدات سفر رئیس جمهور به این استان تخصیص و واریز شده است تا آنها در مدت زمان کوتاهی استان بوشهر را به یک کارگاه فعال عمرانی تبدیل کنند.