جهاد کشاورزی استان بوشهر:

لزوم شماره گذاری تراکتور‌های بدون پلاک

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: برای شناسایی و ساماندهی مدیریت سوخت؛ صاحبان تراکتور‌های بدون پلاک در استان برای شماره گذاری تراکتور‌های خود اقدام کنند.

به گزارش جنوب استان،کبری توکلی افزود: مدیریت مطلوب توزیع سوخت از جمله هدف‌های طرح پلاک گذاری ماشین آلات کشاورزی است و اجرای این طرح در شناسایی و ساماندهی مشترکان مصرف کننده فرآورده‌های نفتی مهم است.

وی با اشاره به اینکه شرط دریافت سهمیه سوخت، داشتن پلاک است، گفت: ماشین آلات کشاورزی دارای پلاک به راحتی با ثبت درخواست خود در سامانه سدف می‌توانند سهمیه سوخت دریافت کنند.

توکلی افزود: با اجرای طرح پلاک گذاری و هویت دار شدن ادوات کشاورزی، مشکل و دغدغه سوخت بخش کشاورزی برطرف می‌شود.

وی گفت: بیش از چهار هزار و ۲۰۰ دستگاه تراکتور در استان وجود دارد که ۹۵ درصد آن‌ها شماره گذاری شده اند و تنها ۱۰۰ دستگاه تراکتور در استان پلاک ندارند.