انتصاب

سید محمد موسوی، به عنوان رئیس حسابرسی سازمان منطقه ویژه پارس منصوب شد

سید محمد موسوی،به عنوان رئیس حسابرسی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منصوب شد.

به گزارش جنوب استان، طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس سید محمد موسوی به عنوان رئیس حسابرسی داخلی این سازمان منصوب شد.
سیدمحمد موسوی فرزند شهید سید محمد آورنده اصالتا بومی استان بوشهر، شهرستان دیر می باشد و از سال ۹۸ به عنوان ذیحساب سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منصوب و در حال حاضر نیز با حفظ سمت به عنوان رئیس حسابرسی این سازمان منصوب گردیده است.