خالو عباس بعد از ۶۰ سال به بنک بازگشت

آقای نوروز کوهی ( عباس علی یوسف) که اصالتا کنگانی(بنکی) است، حدودا ۶۰ سال قبل به کشور قطر رفته بود در آنجا با ماجراهای زیادی روبه روی می شود.

به گزارش جنوب استان، به نقل از ثلاث آقای نوروز کوهی ( عباس علی یوسف) که حدودا ۶۰ سال قبل به کشور قطر رفته بود در آنجا با ماجراهای زیادی روبه روی می شود. این فرد در طول این سال ها شناسنامه نیز نداشته است. مدت یک سال است که به علت بیماری و کهلولت سن در یک بیمارستان واقع در قطر بستری است. در این مدت به همت   کادر بیمارستان الرمیله قطر از جمله خانم دکتر حنادی خمیس مبارک و جناب آقای رحیم شیخ  مدیر خطرات بیمارستان الرمیله به شکل رایگان درمان و پرستاری شده است که در نوع خود قابل تقدیر و تحسین است. حدودا کمتر از یک سال قبل بود که کلیپی منتسب به این فرد منتشر شد که مسئول یکی از بخش های آن بیمارستان که یک ایرانی با غیرت است از ایرانیان خواستار همکاری با نوروز کوهی جهت بازگشت به کشور و وطن خود شد.

خوشبختانه با تلاش و همت پرسنل سفارت ایران در قطر از جمله آقایان دهقانی سفیر ایران در قطر و همکارانشان حمیدی کنگرلو، عرفان نیا، سجادی و… انتظار ۶۰ ساله نوروز کوهی به پایان رسید و وی از طریق پرواز عازم ایران شد و از آنجا به شهر دیار خود شرستان کنگان رهسپار شد.