مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

گندم کاران بوشهری مراقب بیماری زنگ زرد در مزارع باشند

مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: هرچند نقشه های هواشناسی احتمال بارندگی را نشان نمی دهد اما با توجه به اینکه گندمکاران به خصوص گندم آبی تا زمان رسیدن فصل برداشت فرصت یک یا ۲ بار آبیاری دیگر محصول را دارند نسبت به شیوع بیماری زنگ زرد در مزارع خود برحذر باشند.

به گزارش جنوب استان، احمد سبحانی روز دوشنبه: بیماری زنگ زرد در جاهایی که تراکم گندم در واحد سطح زیاد، کود پتاسه کم و کود اوره بیشتر استفاده شده باشد و مزرعه هایی که کمتر با علفهای هرز آنها مقابله شده امکان بروز بیشتری دارند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه بیماری زنگ زرد با جریان هوا منتشر می شود برای پیش‌گیری از انتشار این بیماری باید کانون‌های آلوده به طور حتم با قارچ کش‌هایی که عرضه می‌شود کانون کوبی شود.

سبحانی ادامه داد: در همین ارتباط گندم کاران به محض مشاهده بیماری باید موضوع را به کارشناسان کشاورزی انعکاس دهند.

وی یادآورشد: باتوجه به اینکه در اثر بیماری زنگ زرد تمام سطح ساقه و برگ و خوشه از اندام‌های قارچی پوشیده می شود این قارچها اجازه نمی دهند گندم به وزن قابل قبول برسد و عملکرد پائین و کیفیت آرد این نوع گندم نیز کاهش می یابد.

سبحانی افزود: علایم بیماری زنگ زرد گندم با توجه به نوع رقم و شرایط آب و هوایی، دارای شدت و ضعف است و به طور معمول در بهار زودتر از سایر بیماری ها  ظاهر می‌شود.

در سال زراعی جاری ۱۰۴هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان بوشهر به زیر کشت گندم رفته که از این میزان ۹۰ هزار هکتار دیم و ۱۴هزار و ۵۰۰ هکتار گندم آبی است.