رئیس شورای عالی استان‌ها

به‌کارگیری نیروهای بومی در پارس جنوبی باید به یک فرهنگ تبدیل شود

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: به‌کارگیری نیروهای بومی در صنعت عظیم پارس جنوبی باید به شکل یک فرهنگ در بین مدیران این صنعت نهادینه شود.

به گزارش جنوب استان، پرویز سروری صبح دوشنبه در نشست با مدیران پارس جنوبی اظهار داشت: تعامل با محیط پیرامونی و بکارگیری نیروهای بومی استان بوشهر باید به شکل یک فرهنگ در بین مدیران صنعت نفت نهادینه شود.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در فروردین سال ۱۳۹۰ و در سفر تاریخی خود به شهرستان عسلویه، توجه و رفع مشکلات مردم این شهرستان را یادآور شد و بیان داشت: این صنعت عظیم که سهم اساسی در اقتصاد کشور دارد می‌بایست به خوبی نقش خود را در تحقق خواسته‌ها و مرتفع کردن مشکلات مردم منطقه ایفا نماید.

رئیس شورای عالی استان‌ها اشتغال نیروهای بومی استان بوشهر در شرکت‌های مستقر در جنوب استان بوشهر را حق مسلم جوانان منطقه دانست و گفت: بکارگیری نیروهای بومی در صنعت عظیم پارس جنوبی باید به شکل یک فرهنگ در بین مدیران این صنعت نهادینه شود.

سروری ایجاد تعامل سازنده میان صنعت نفت و مدیران شهری به ویژه شوراها به عنوان نمایندگان مستقیم مردم را عامل موفقیت و هم افزایی در عرصه جهاد اقتصادی در پایتخت انرژی ایران دانست.

مدیر عامل شرکت منطقه ویژه اقتصادی پارس به تشریح اقدامات سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، برنامه توسعه‌ای، توانمندی‌ها و دستاوردهای صنعت نفت در پایتخت انرژی ایران پرداخت.

رمضانی و حسینی به عنوان دو نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها نیز به بیان مشکلات و انتظارات استان بوشهر و محیط پیرامونی از صنایع مستقر در پارس جنوبی پرداختند که بکارگیری نیروهای بومی و رفع آلودگی‌های زیست محیطی از جمله موارد مطرح شده بود.