مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر

شاخص‌های ارزیابی شهرداران استان بوشهر تعیین شد

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر گفت: انجام و پیشبرد امور بر اساس الگوهای دانش‌بنیان شاخص‌های اصلی ارزیابی شهرداران و شهرداری‌های استان در سال جاری خواهد بود.

به گزارش جنوب استان، هوشنگ رستم پور شهیدی با اشاره به شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: در آغاز قرن پانزدهم و در سال ۱۴۰۱ که با تدبیر، ولی امر مسلمین و رهبر عظیم‌الشأن امت اسلام به عنوان «سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» نامگذاری شده سند تحول شهرداری‌ها مستند به بیانیه گام دوم انقلاب و سمت وسوی حرکت ما نیز حرکت راهبردی است تا شعار گام تمدن ساز، شهرداری مردمی و شهر متعالی را عملیاتی و نهادینه کنیم.

وی بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب اسلامی را نسخه جامع از واقعیت کنونی و چشم‌انداز آینده کشور دانست و بیان کرد: این بیانیه باید مبنای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های تحول‌گرا برای تعالی شهرها قرار بگیرد و سند چشم‌انداز و تحول شهر نیز مستند به بیانیه گام دوم انقلاب خواهد بود.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر اضافه کرد: با مبنا قرار دادن این نقشه راه، شهرداری‌های استان برای اجرا شعار سال ۱۴۰۱ تلاش مضاعف و عملی کرده و گزارش عملکرد روشنی از خدمت حوزه عمل خود برای مردم باید ارائه دهند.

رستم‌پور با بیان اینکه شهرداری‌ها باید در بخش‌ها و حوزه‌های فعالیتی به برنامه‌های دانش‌بنیان توجه کنند خاطر نشان کرد: شهرداری‌ها با سازمان‌های مختلف علمی و به‌ویژه دانشگاه ارتباط تنگاتنگی داشته باشند تا با رویکردی مسئله محور مأموریت‌ها و برنامه‌های دانش‌بنیان هر شهر و شهرداری دقیقاً مشخص و معین شود.

وی افزود: بر این اساس شهرداری‌ها هسته‌های دانش‌بنیان راهکارهای پیشبرد کارها و رفع مشکلات را تدوین کنند.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر تصریح کرد: انجام و پیشبرد امور بر اساس الگوهای دانش‌بنیان شاخص‌های اصلی ارزیابی شهرداران و شهرداری‌های استان در سال جاری خواهد بود و از الگوهای دانش‌بنیان نیز باید در همه زمینه‌ها بیشتر استفاده کرد.