انتصاب

متولی جدید ایرانی‌سازی صنعت پتروشیمی منصوب شد

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، جواد گلی را مأمور تاسیس «دبیرخانه دائمی حمایت از ساخت داخل در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس» کرد.

به گزارش جنوب استان، مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس پس از موافقت با استعفای «جواد گلی» از مدیریت برند، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی، «او» را به‌عنوان متولی ایرانی‌سازی صنعت پتروشیمی، مأمور تاسیس «دبیرخانه دائمی حمایت از ساخت داخل در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس» کرد.

متن حکم دکتر علی عسکری بدین شرح است:

WhatsApp+Image+2022-04-05+at+11.05.13+AM.jpeg (620×877)