معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب

مشارکت مردم در مدیریت مصرف ضروری است

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: مشارکت مردم در مدیریت مصرف و پرهیز از رفتار‌های اسراف گرایانه در مصرف آب راهکار گذر از تنش و بحران کم آبی است.

به گزارش جنوب استان، محمد پوریوسفی با اشاره به اینکه کشور ایران و استان بوشهر دارای اقلیم خشک و گرم است، بیان کرد: متوسط بارش باران در استان بوشهر ۲۵۰ میلی‌متر است که بارشی کمتر از میانگین متوسط کل کشور است.

وی با اشاره به کاهش ۱۷ درصدی بارش باران در سال گذشته نسبت به متوسط بارندگی استان بوشهر، افزود: در کنار روند کاهشی بارش، متاسفانه روند افزایشی دما سبب افزایش تبخیر و کاهش سهم بارش‌های مؤثر شده و شرایط مذکور در کنار تغییرات عوامل اجتماعی و اقتصادی در طول سالیان گذشته و همچنین اتخاذ نکردن تصمیمات متناسب و سازگار با شرایط کم‌آبی، باعث تغذیه نامناسب و افت تراز آب زیرزمینی شده و همین امر باعث محدودیت منابع آب در دسترس می‌شود.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با تاکید بر اینکه همه دشت‌های استان بوشهر دارای افت سطح آب‌های زیرزمینی هستند، عنوان کرد: در این شرایط نه تنها تنش آبی بخش‌هایی از جامعه را به‌طور گسترده درگیر می‌کند بلکه منابع آبی نیز به مرور رو به کاهش رفته و تجدیدپذیری صورت نمی‌پذیرد.

پوریوسفی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد منابع آب شرب استان بوشهر در استان کهگیلویه و بویر احمد و کازرون در استان فارس قرار دارد، گفت: به منظور جلوگیری از تشدید بحران و صیانت از منابع آب تجدیدپذیر، مشارکت مردم در این عرصه بسیار مهم است و بی‌شک رمز موفقیت در این زمینه مشارکت مردم و پرهیز از رفتار‌های اسراف گرایانه در بخش آب است.