انتصاب

مشاور فرماندار کنگان در امور اهل سنت منصوب شد

احمد بلوچی به عنوان مشاور فرماندار شهرستان کنگان در امور اهل سنت منصوب شد

به گزارش جنوب استان،  از روابط عمومی فرمانداری شهرستان کنگان ، احمد غریبی فرماندار کنگان در نشست هم اندیشی با علما و معتمدین اهل سنت با حکمی، احمد بلوچی را به عنوان مشاور خود در امور اهل سنت منصوب کرد.

سوابق آقای احمد بلوچی:

کارشناسی مهندسی مکانیک
عضو شورای اسلامی استان بوشهر
عضو شورای اسلامی شهرستان کنگان
رئیس شورای اسلامی بندر تمبک و عضو شورای بخش مرکزی