جنوب استان

عدم اجرای قانون ۵۰ درصد بومی برابر است با ممنوعیت ورود به شهرستان کنگان

فرماندار کنگان: افراد مخل اجرای قانون ۵۰ درصد بومی اجازه ورود به شهرستان را ندارند

به گزارش جنوب استان، احمد غریبی فرماندار شهرستان کنگان در نشست با معتمدین اهل سنت این شهرستان گفت : اگر فردی باعث اخراج یا باعث عدم به کارگیری نیروهای بومی با رعایت قانون ۵٠ درصد شود با توجه به ظرفیت های قانونی اجازه ورود وی به منطقه را نخواهیم داد تا شاهد تحول در بحث اشتغال باشیم.

امید است فرماندار شهرستان کنگان که از ابتدا با اراده ی جدی برای حل مشکلات شهرستان پا به میدان گذاشته و دلسوزانه مسایل را دنبال می کند در این خصوص گام های موثری برداشته و مشکل بزرگ اشتغال میزبانان پارس جنوبی را یک بار برای همیشه حل نماید.