مدیرعامل ستاد دیه استان بوشهر

۹۷ زندانی جرائم غیر عمد چشم انتظار کمک نیکوکاران

مدیرعامل ستاد دیه استان بوشهر گفت: اکنون ۹۷ زندانی جرائم غیر عمد در استان بوشهر چشم انتظار کمک نیکوکاران در ماه مبارک رمضان هستند.

آقای موسوی افزود: ۶۲ نفر از این تعداد محکومین مالی غیرعمد هستند و ۳۳ نفر دیگر که بیش از سه سال است در زندان هستند زندانیان جرائم مالی مربوط به سال‌های گذشته است.

وی گفت: پارسال با کمک نیکوکاران ۱۴۴ زندانی جرائم غیر عمد ازاد و به آغوش خانواده هایشان برگشتند.

موسوی افزود: شماره حساب ۰۱۰۵۵۲۳۸۴۱۰۰۵ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۳۸۰۷۲ به نام ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه استان بوشهر آماده دریافت کمک نیکوکاران برای آزادی این زندانیان است.