موسی احمدی

دغدغه نماینده جنوب استان بوشهر در جلسه فراکسیون توسعه و پیشترفت جنوب کشور

در عصر روز دوشنبه بیست و نهم فردوین ماه، اعضای فراکسیون توسعه و پیشرفت جنوب کشور نشست صمیمانه ای با حجت الله عبدالملکی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتند.

روز گذشته در جلسه فراکسیون توسعه و پیشترفت جنوب کشور نماینده جنوب استان بوشهر چه گفت؟

در عصر روز دوشنبه بیست و نهم فردوین ماه، اعضای فراکسیون توسعه و پیشرفت جنوب کشور نشست صمیمانه ای با حجت الله عبدالملکی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتند.

موسی احمدی نماینده کنگان، دیر، جم و عسلویه در این نشست به بیان دغدغه، مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه با وزیر محترم پرداختند.

موضوع اشتغال و استفاده از مدیران نخبه و توانمند بومی در پست های مدیریتی شرکت های تابعه وزارت مطالبه جدی موسی احمدی از وزیر محترم بوده است .

استفاده از ظرفیت تامین اجتماعی با توجه به درآمد بالای حاصله از جنوب استان همچنین موضوع سرمایه گذاری شرکت های زیر مجموعه تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در بخش های مختلف با توجه به وجود پتانسیل های ویژه استان بوشهر از جمله مواردی بودند که موسی احمدی در این جلسه مطرح کردند.