حکم انتصاب

شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد پیشتاز در بومی گرایی

طی احکامی جداگانه از سوی دکتر‌حجت نظری ، مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد سه نفر از نیروهای بومی و جوان استان بوشهر در سمت های مدیریتی شهرک پردیس جم منصوب شدند.

به گزارش جنوب استان طی احکامی جداگانه از سوی دکتر‌حجت نظری ، مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد سه نفر از نیروهای بومی و جوان استان بوشهر در سمت های مدیریتی شهرک پردیس جم منصوب شدند.
در این احکام امید بیرمی به عنوان سرپرست خدمت شهری، علیرضا سالمی حوزه ورزش و رضا سهولی زاده به عنوان سرپرست خدمات شهری شهرک پردیس جم منصوب شدند.
پیش از این نیز مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد در سمت های مدیریتی این شرکت از نیروهای جوان و بومی استان بوشهر از جمله عبدالحمید شعرانی در مدیریت روابط عمومی استفاده کرده بود.
این شرکت از شرکت‌های پیشرو در بحث استفاده از نیروهای بومی در سطح استان بوشهر محسوب می شود.