انتصاب

ناظر جدید گمرکات استان بوشهر معارفه شد

سلیمانی در آیینی به عنوان ناظر جدید گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر معارفه شد.

در آیینی پیش از ظهر امروز با حضور فریده زبیدی معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران  ناظر جدید گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر معرفی شد.

بر این اساس علی سلیمانی در این آیین به عنوان ناظر جدید گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر معارفه و بجای بهروزه قره بیگی سکان این اداره را به دست گرفت.

 بهروزه قره بیگی از تیر ماه سال ۱۳۹۸ عهده دار این سمت بود.