صرفه جویی در آب

نصف شدن آب موجود در سدها صرفه جویی در مصرف را ضروری کرده است

مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: اکنون آب موجود در سدهای کشور به نصف رسیده است و صرفه جویی برای گذار از شرایط کم آبی ضروری است.

“اشکان فرخ نیا” در گفت و گو با خبرنگاران افزود: کسری بزرگی در مخازن آب زیرزمینی کشور شاهدیم و این کسری سال به سال هم بویژه در مناطق مرکزی، خشک و نیمه خشک بیشتر می‌شود.

سد رییسعلی دلواری بوشهر نیز هم اکنون ۳۸۹ میلیون متر مکعب آب دارد که نسبت به پارسال ۱۰درصد کاهش نشان می دهد.

کارشناسان بخش آب کشور معتقدند برای گذر از شرایط سخت کم آبی به خصوص در روزهای گرم تر باید در نحو مصرف آب تجدید نظر کرد.
“محمد جوانبخت” معاون آب و آبفای وزیر نیرو در این باره گفته است: : متاسفانه مشکل کمبود و بحران آب تا چندسال اخیر تبدیل به باور نشده بود و در حال حاضر این مشکل تبدیل به چالش اساسی کشور شده است.