انتصاب

محمدرضا حیدرزاده مدیر عامل شرکت پلیمر آریاساسول عسلویه شد

پیرو جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پلیمر آریاساسول و با رای قاطع صاحبان سهام و نمایندگان قانونی و نیز مصوبه هیئت مدیره، محمدرضا حیدرزاده به سمت مدیر عامل این شرکت پتروشیمی منصوب شد.

پیرو جلسه مجمع عمومی و عادی سالانه شرکت پلیمر آریاساسول که با حضور اعضای هیئت مدیره، صاحبان سرمایه ، نمایندگان قانونی، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نماینده رسمی سازمان بورس اوراق بهادر در محل اصلی این شرکت در عسلویه برگزار شد، محمدرضا حیدرزاده به سمت مدیر عامل این شرکت پتروشیمی منصوب شد.

گفتنی است، عضو هیئت مدیره گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و عضویت در هیئت مدیره شرکت پتروشیمی شازند از جمله سوابق اجرایی محمدرضا حیدرزاده در صنعت پتروشیمی است.