انتصاب

یک بوشهری مشاورعالی ریاست سازمان بسیج رسانه کشور شد

عبدالله نجفی رئیس سازمان بسیج رسانه استان بوشهر با حفظ سمت، به عنوان مشاور عالی ریاست سازمان بسیج رسانه کشور منصوب شد.

در حکمی که برای عبدالله نجفی صادر شده، آمده است:

نظر به تعهد، تخصص، شایستگی و تجارب ارزنده‌تان در طول یک دهه حضور موفق و اثربخشتان در سازمان بسیج رسانه،

به موجب این حکم، جنابعالی به عنوان مشاور عالی ریاست سازمان بسیج رسانه منصوب می‌شوید.

شایان ذکر از مهرماه ۱۴۰۰ با حکم فرمانده کل سپاه دکتر عباس محمدیان به عنوان رئیس سازمان بسیج رسانه کشور منصوب شد.