رئیس بیمارستان عسلویه

مسمومیت غذایی ٢٠ کارگر در عسلویه را روانه بیمارستان کرد

رئیس بیمارستان عسلویه گفت: مسمومیت غذایی ٢٠ کارگر شرکت پیمانکاری پتروشیمی مخازن سبز عسلویه را روانه بیمارستان کرد.

خشایار وطن خواه اظهار داشت: ٢٠ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری شاغل در یک پتروشیمی در عسلویه دچار مسمومیت غذایی شده بودند که به بیمارستان مراجعه و در اسرع وقت تحت درمان قرار گرفتند.

وی افزود: خوشبختانه پزشک معالج حال کارگران را مساعد گزارش کرده و پس از اقدام‌های لازم پزشکی از بیمارستان مرخص شدند.