پرداخت اولین مرحله کمک های حوزه ورزش جنوب استان

پرداخت اولین مرحله کمک های حوزه ورزش جنوب استان

در حاشیه نشست مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد و دبیر کمیته مسولیتهای اجتماعی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در منطقه پارس با روسای ادارات ورزش و جوانان جنوب استان بوشهر ، اولین مرحله از کمک های نقدی به ورزش و حوزه جوانان شهرستان های عسلویه ، کنگان، جم و دیّر پرداخت شد.

در حاشیه نشست مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد و دبیر کمیته مسولیتهای اجتماعی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در منطقه پارس با روسای ادارات ورزش و جوانان جنوب استان بوشهر ، اولین مرحله از کمک های نقدی به ورزش و حوزه جوانان شهرستان های عسلویه ، کنگان، جم و دیّر پرداخت شد.
در این نشست دکتر حجت نظری با اشاره به توجه ویژه شورای راهبردی و شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس به حوزه ورزش و جوانان گفت: توسعه زیرساخت ها و فعالیتهای حوزه ورزش به عنوان یک سرمایه گذاری مطلوب در اولویت کاری شرکت های پتروشیمی منطقه پارس به عنوان یکی از رسالت های اجتماعی و توجه به محیط پیرامونی قرار دارد.
وی تصریح کرد: ورزش به عنوان یک مولفه مهم در توسعه همه جانبه نقشی اساسی دارد و توجه به این حوزه می تواند در آینده اثرات مفیدی به همراه داشته باشد.
در این نشست روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای عسلویه، جم، کنگان و دیّر ضمن قدردانی از توجه شرکت‌های پتروشیمی تحت پوشش گروه خلیج فارس در منطقه عسلویه به حوزه ورزش ، در این نشست به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
در این مرحله مبلغ هشت میلیارد ریال (از تفاهم نامه بیست میلیارد ریالی) به عنوان نخستین مرحله از کمک های صنایع پتروشیمی تحت پوشش گروه خلیج فارس به حوزه ورزش محیط پیرامونی از سوی شرکت‌های پتروشیمی پارس، مبین ، نوری و عملیات غیرصنعتی پازارگاد به فعالیتهای ورزشی جنوب استان بوشهر پرداخت شد.