گام بلند شورای راهبردی پتروشیمی ها منطقه پارس و کمیته امداد امام خمینی (ره)؛

۲۳۰ واحد مسکن با کمک پتروشیمی‌های منطقه پارس برای محرومان بوشهر ساخته شد

رئیس شورای راهبردی پتروشیمی‌های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: با کمک این شورا ۲۳۰ منزل مسکونی برای مددجویان زیر پوشش کمیته امداد چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر احداث و تحویل شد.

این تفاهم‌نامه در سال دی ماه سال ۱۳۹۹ به امضای سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و مسعود حسنی، رئیس شورای راهبردی پتروشیمی‌های منطقه پارس رسید.

روابط عمومی شورای راهبردی پتروشیمی‌های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس روز دوشنبه به نقل از حجت نظری اعلام کرد: این واحدهای مسکونی که دیّر با مشارکت پتروشیمی‌های منطقه پارس و کمیته امداد امام خمینی (ره) احداث شده است به مدد جویان شهرستان های عسلویه ، کنگان، جم و دیّر تحویل شد.

وی افزود: این واحدهای مسکونی در راستای خانه دار کردن مدد جویان کم بضاعت کمیته امداد با اعتبار ۲۶۴ میلیارد ریال احداث شده است.

رئیس شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه پارس ادامه داد: از این میزان اعتبار ۱۳۲ میلیارد ریال از سوی پتروشیمی های منطقه پارس تامین و اختصاص یافته است.

نظری عنوان کرد: در قالب این طرح ۷۶ واحد مسکونی در شهرستان عسلویه،  ۵۶ واحد در کنگان، ۳۳ واحد در جم و ۵۵ واحد در دیّر ساخته و تحویل مددجویان شده است.

وی یادآور شد: پیش از این نیز ۱۰ واحد مسکونی از سوی شرکت پتروشیمی زاگرس احداث و به  مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان عسلویه اهدا شده بود.