بهزیستی عسلویه

نشست هم اندیشی بهزیستی عسلویه و سپاه شهرستان عسلویه برگزار شد

نشست هم اندیشی مشترک بین بهزیستی شهرستان عسلویه و سپاه پاسداران شهرستان عسلویه برگزار شد.

صبح امروز درنشستی مشترک بهزیستی عسلویه و سپاه شهرستان عسلویه باهدف بررسی فضای مشترک کاری، تمثال مبارک حضرت امام خمینی (ره) و تمثال مبارک سردار شهید، حاج قاسم سلیمانی به بهزیستی عسلویه اهدا گردید.
در این نشست فضاهای مشترک کاری مورد بررسی قرار گرفت.

خانم نجاه دشته : چنانچه مشارکت مردمی، گروه های جهادی، بخش خصوصی و خیران در انجام رسالت های بهزیستی گسترش یابد، این نهاد اجتماعی می تواند در تحقق رسالت های خود موفق عمل کند.

دشته افزود: با توجه به اینکه بخش مهمی از حوزه کاری بهزیستی مرتبط با افراد دارای معلولیت است، بایستی ترتیبی اتخاذ گردد تا شرایط برای توانمندسازی و اشتغال این قشر و تسهیل حضورشان در جامعه فراهم شود.

مقرر گردید فعالیت های فرهنگی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، فقر زدایی، مسکن و اشتغال حوزه مددجویان به عنوان اهداف فعالیت مشترک در سال ۱۴۰۱ تعیین گردید.