افتتاح پروژه با دستور رئیس جمهور

افتتاح ۲ پروژه سرمایه گذاری در منطقه ویژه بوشهر با دستور رئیس جمهور

افتتاح ۲ پروژه سرمایه گذاری با دستور رییس جمهوری در فرمانداری شهرستان کنگان افتتاح شد.

به گزارش جنوب استان به نقل از روابط عمومی استانداری امروز در آیینی به صورت ارتباط زنده با حضور استاندار بوشهر، فرماندار شهرستان کنگان، ۲ پروژه سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با دستور رئیس جمهور افتتاح شد.

این پروژه ها شامل طرح توسعه تولید قند کله و طرح توسعه تولید کود شیمیایی است که ۵۲۰ میلیارد تومان برای آن سرمایه گذاری شده و زمینه اشتغال ۲۷۶ نفر را هم فراهم می کند.