مسابقه آتش نشانان جنوب استان بوشهر

کنگان میزبان مسابقه آتش نشانان جنوب استان بوشهر + گزارش تصویری

گزارش خبرنگار جنوب استان ، مسابقات آتش نشانان به همت هیئت ورزش همگانی کنگان با حضور پرشور آتش نشانانی از شهر های دیر، عسلویه، بنک، لرستان، ایذه و شرکت های منطقه برگزار گردید که در پایان مسابقات به نفرات اول تا سوم لوح و جایزه نقدی اهدا گردید.

گزارش خبرنگار جنوب استان ، مسابقات آتش نشانان به همت هیئت ورزش همگانی کنگان با حضور پرشور آتش نشانانی از شهر های دیر، عسلویه، بنک، لرستان، ایذه و شرکت های منطقه برگزار گردید که در پایان مسابقات به نفرات اول تا سوم لوح و جایزه نقدی اهدا گردید.