استخدامی جذاب

ثبت نام آزمون استخدامی پتروشیمی شازند از امروز آغاز خواهد شد/ جذب فقط بصورت بومی !!!

شرکت پتروشیمی شازند در مقطع دیپلم و کاردانی بومی شهرستان شازند و مقطع کارشناسی بومی استان مرکزی است یعنی صد درصد بومی استان.

قابل توجه تمامی مسئولین استان بوشهر، انتشار اطلاعیه این آزمون استخدامی بصورت جذب ۱۰۰ درصد بومی در حالی است که تمامی آزمون های استخدامی صنعت پتروشیمی در جنوب (خوزستان و بوشهر) بصورت سراسری برگزاری می شوند و خبری از جذب صد درصد بومی نیست و این موضوع باعث انتقاد داوطلبان استخدامی در جنوب شده است که چرا استخدامی‌ها در بعضی از استان ها بصورت بومی و در استان های جنوبی بصورت سراسری برگزار می شود!

https://arpc.iran-azmoon.ir/Home.aspx