سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

تداوم و بهبود ارائه خدمات درمانی در استان بوشهر را با جدیت دنبال میکنیم

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: تداوم و بهبود ارائه خدمات درمانی در استان بوشهر را با جدیت دنبال میکنیم.

دکتر احمد یزدانپناه در بازدید از بیمارستان حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه اظهار داشت: ارائه خدمات باکیفیت حق مردم استان بوشهر است و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
وی تصریح کرد: هدف از بازدید مراکز درمانی بررسی ارائه خدمات به مردم و رفع مشکلات و بهبود فرآیند ارائه خدمات است.
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تأکید بر تداوم خدمات‌رسانی هرچه بهتر به مردم در حوزه درمان افزود: اولویت حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی خدمت‌رسانی مطلوب و سریع به مردم است.
دکتر احمد یزدان‌پناه سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و تیم ارزیاب این معاونت در ادامه بررسی فرآیندهای تریاژ و اورژانس بیمارستان‌های استان بوشهر جهت افزایش رضایتمندی مردم جنوب استان از بیمارستان حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه بازدید کردند.
دکتر محمد ازمل رئیس اداره نظارت بر درمان، عبدالرسول عباسی مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دکتر عاطفه اسفندیاری مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان، زهرا حیدری سروستانی رئیس اداره امور بیمارستان‌های معاونت درمان، احمد تنها مشاور برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت درمان، مهندس جاسم زارعی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه نیز در این بازدید حضور داشتند.
نشست سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در حاشیه بازدید از بیمارستان حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه با تیم مدیریتی این بیمارستان جهت بررسی همکاری‌های دوجانبه و بهبود فرآیند ارائه خدمات درمانی به مردم شهرستان عسلویه نیز برگزار شد.