حوادث

غرق شدن لنج باری عسلویه ای در ٢٠ مایلی دبی

عصر روز گذشته یک فروند لنج باری دچار غرق شدن در ٢٠ مایلی دبی می شود.

عصر روز گذشته یک فروند لنج باری پس از خروج از اسکله در ٢٠ مایلی دبی به دلایل نامعلومی نیمه مغلوب و دچار آبگرفتگی شد
خوشبختانه ملوانان این لنج نجات یافتند با تلاش یدکش ها و شناور ناجی لنج غرق شده از آب گرفته شد و به اسکله دبی برده ش