نشست

اولین نشست هم اندیشی شهردار و شورای شهر چاه مبارک با رئیس بهزیستی شهرستان عسلویه

به منظور تعامل هر چه بیشتر بهزیستی ، شهرداری و شورای شهر چاه مبارک ، نشستی به همین منظور با حضور خانم دشته رئیس بهزیستی شهرستان عسلویه با اعضای شورای اسلامی چاه مبارک برگزار شد.

به گزارش جنوب استان آقای رستمی شهردار شهر چاه مبارک ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع کارکنان بهزیستی شهرستان گفت: هدف از این دیدار ،هم اندیشی بین بخشی و رسیدن به سطوح کارشناسی در سطح شهرستان است تا بتوانیم از نزدیک در جریان فعالیت ها، خدمات و چالش هایی بهزیستی قرار بگیریم و بتوانیم به مخاطبین و خدمت گیرندگان بهزیستی خدمات مناسب و عزت مندانه ای ارائه دهیم.

در ادامه خانم دشته با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی یک سازمان اجتماعی با دامنه گسترده از فعالیت ها و ماموریت های حساس است، افزود: از جمله چالش های ما در سازمان بهزیستی  کافی نبودن  منابع در جهت پاسخگویی مناسب فرآیندها و ماموریت هایی است که به ما سپرده می شود.
وی با تاکید بر لزوم مطالبه گری از دستگاه های همکار در قانون ششم توسعه بیان داشت: به لطف الهی و با همکاری همه ی همکاران هیچ موضوعی در سازمان بهزیستی دچار بن بست نخواهد شد.
همچنین خانم دشته با اشاره به عدم وجود اعتبار کافی برای برخی از برنامه های سازمان بهزیستی بیان داشت: ضمن افزایش قدرت چانه زنی خود در سطح استان به خصوص مراکز صنعتی مستقر در منطقه ویژه ی پارس جنوبی ( شرکت ها ی پتروشیمی و پالایشگاه ها) برای جذب اعتبارات بیشتر،تلاش خواهیم کرد.
خانم دشته اشاره کردند هدف نهایی ما توانمندسازی گروه های هدف و ارتقا سلامت روانی – اجتماعی است و در این راستا هدف گذاری ویژه ای جهت اجرا درسا ۱۴۰۱تدارک دیده ایم.